Palonsulkujärjestelmät

 

Silloin, kun esteetön kulkeminen tai muu tilan käyttö esim. hotelleissa tai hoitolaitoksissa edellyttää osastoivan oven pitämistä auki, se tulee varustaa sellaisella palonsulkujärjestelmällä, joka sulkee ja salpaa oven automaattisesti tulipalon sattuessa.

Rakennuksen jokaisen osastoivan oven (palo-ovi) tulee normaalisti olla suljettuna ja salpautuneena. Rakennuksen käyttö (koulut, virastot, sairaalat, hotellit jne.) vaativat kuitenkin usein ovien pitämistä avoinna normaalina työaikana. Tulipalon sattuessa sulkeutumisen varmistamiseksi ovi tulee olla varustettuna ovensulkimella, joka sulkee aukinaisen oven estäen tulen ja savun leviämisen muualle rakennukseen.

Toimitamme palonsulkujärjestelmiä, jotka mahdollistavat esteettömän päivittäisen liikkumisen, mutta sulkevat osastoitavat ovet nopeasti ja luotettavasti tulipalon sattuessa. Osastoivia ovia koskee Suomen Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma josta löytyy rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Nämä säädökset tulee ottaa huomioon rakennuksen paloturvallisuuteen liittyen.

Toimintaamme kuuluu luonnollisesti opastus- ja käyttöönottokoulutus sekä sopimuksen mukaan huollosta vastaaminen, katso huoltosopimus.

Lisätietoja oheisestä linkistä: ABOY palonsulkujärjestelmät